‘Vande Mataram’ full song which all Indians should know by heart

 Art and Music  Comments Off on ‘Vande Mataram’ full song which all Indians should know by heart
Dec 132011
 

vande maataram, vande maataram.. sujalaam sufalaam malayaj sheetalaam sasyashyaamalaam maataram … vande.. shubhrajyotsna pulakit yaaminiim phulla kusumita drumadal shobhiniim suhaasinim sumadhura bhaashhinim sukhadaam varadaam maataram.. vande maataram sapta koti kantha kalakala ninaada karaale nisapta koti bhujaidhruta kharakarvaale sapta koti kantha kalakala ninaada karaale nisapta koti bhujaidhruta kharakarvaale ka bola ka noma eith bole bahubal dhaariniin namaami taariniim ripudalavaariniin maataram vande maataram … tumi vidyaa tumi dharma, tumi hridi tumi marma tvan hi praanaah shariire baahute tumi maa shakti, hridaye tumi maa bhakti, tomaarai pratimaa gadi […]